Projektet në Zhvillim


Rruga B

 • Princesha Construction është duke ndërtuar një nga objektet më moderne në Rrugen B në Prishtinë me 13 900m2 banim, hapësirë gjelbëruese dhe parkingje.
 • Ky projekt ka filluar punën në vitin 2015 dhe pritet të përfundoj në 2016.

Lagjja Kalabria

 • Lagjja Kalabria (Projekt në pritje)
 • 2016/2017
 • 24 000m2

Fushë Kosovë

 • Objektet Fushë Kosovë te Viva
 • 18,19 Princesha 2015/2017
 • 14 500m2

Prishtina e Re - Veternik

 • Lagjja New Prishtina Residence – Veternik (Projekt në pritje)
 • 2016/2017
 • 220 shtëpi
 • 30.000m2
 • www.newpr.biz

Gjiri i Lazit - Shqiperi

 • Kompleksi Startek NewBorn – Gjiri i Lalzit – Shqiperi (Projekt në realizim)
 • 2015/2017
 • 70 Villa 16 Dublex apartment 124 apartmente
 • Gjithsej 28 748m2
 • www.startek.al